Friday, December 29, 2006

GANDHI OG UNGDOMSHUSET

”Vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås.
Og denne gang graver vi ingen tunnel!”

Det er den julehilsen, beboerne i Ungdomshuset sendte til omverden juleaftensdag.
Den står skrevet på et stort banner, der nu hænger på Huset.

Det er en ubehagelig melding. Der desværre varsler, at risikoen for nye uhyggelige konfrontationer - med mere vold og hærværk til følge, ikke er ovre. Som om, det vi oplevede d. 16. december ikke var nok.
For mig er det helt nyt, at aktivisterne nu går ud og siger, at de selv bestemmer hvornår de vil slås! Vi har jo tidligere fået at vide, at det er politiet der provokerer. Det er den version Ungdomshusets beboere altid har givet os.
Den er der imidlertid ikke mange der tror på. En nylig gennemført måling fra Megafon viser, at 82 pct. af befolkningen mener at aktivisterne selv bærer ansvaret for urolighederne før jul. Kun 2 pct. peger på politiet.

Det kan kun undre, at de autonome ikke tænker i andre baner. Og at deres gode venner, på den yderste venstrefløj, ikke for længst har anbefalet Ungdomshuset at lægge strategien om.
Vold og hærværk fører ingen steder. Befolkningen afskyr forståeligt nok disse metoder. Og der findes masser af eksempler på at vold og hærværk fører lige ud i mørket og intetheden.

Må jeg komme med denne anbefaling:
Læg dog volden på hylden - og benyt freden mellem jul og nytår til at læse Gandhi.
Mahatma Gandhi viste - i kampen mod det engelske kolonistyre - hvilke mange muligheder der ligger i brugen af ulydighed og ikke-vold.
Som bekendt, har mange bevægelser, over hele verden – såvel store som små – siden fulgt hans eksempel med succes.
Fantasien kender ingen grænser. Og humoren kan tages i brug, som dengang aktivisterne selv gravede en tunnel - og politiet troppede op til et tomt hus.
Og så er det den type aktioner, der vinder sympati i befolkningen.

Lyt venligst til min nytårshilsen:
Lær af Gandhi!


Han væltede et helt imperium!

Godt Nytår
Jan Andreasen, MBR, Socialdemokraterne

Friday, December 22, 2006

FONDENS - OG FOLDSHACKS FANTASTISKE BLUFFNUMMER
Det seneste udspil fra Fonden om at ville købe et andet hus til de unge - er det rent storsind og redelig, risikovillig kapital - altså i rede penge??
Lur mig, om ikke den agtværdige Fondsdirektør Foldshack bluffer endnu en gang. Hvor længe kan han mon blive ved at styre gadekampen gennem medierne.
Jeg vil nemlig æde min gamle bøllehat på, at Fonden slet ikke har de 8 millioner. Hvor skulle de komme fra? Kirkebøsser og juleindsamling?

Fondens øverstbefalende forsøger blot at vaske hænder, redde æren og undgå at tabe ansigt overfor den undrende almenhed. Med dette udspil forsøger Foldshack endnu en gang at sende bolden - regningen og hele ansvaret over til politikerne og "systemet". Og så er Fonden forresten da overhovedet ikke i en position til at kunne kræve noget som helst af kommunen og politikerne. Fondens alternative investeringsportefølje er ikke et samfundsanliggende og angår ikke skatteborgerne.

IKKE FLERE KANINER I KASKETTEN
Første nødvendige mileskridt på vejen til en mulig fremtidig løsning vil være et kommunalt - og hermed et politisk krav om, at Fonden etablerer en demokratisk ledelse af et kommende Ungdomshus, og allerede her hopper kæden jo af. De unge autonome kan jo ikke rigtig kapere dén styreform, fordi demokrati betyder, uha, at de autonome bøllefrø ikke længere har kontrollen og ikke længere kan udøve deres gruppepres på mandagsmøderne. Uden den totale kontrol med bastionen er et Ungdomshus intet værd for de autonome, fordi et sådant hus kan ikke bruges som platform og politisk hvervekontor. Hvis kommunen på nogen måde skal acceptere at involvere sig i Foldshacks seneste tankespin, så bliver der stillet klare kommunale krav - altså kontraktlige krav, dels om brugerdemokrati, en juridisk og økonomisk ansvarlig bestyrelse, som er på valg regelmæssigt, krav om nabohensyn, støjkrav, sikkerhedskrav, sundhedskrav, adgang for tilsynsmyndigheder, etc. etc.

ET SKRIDT FREM, TYVE ÅR TILBAGE
En sådan nødvendig kontrakt med kommunen vil formentlig blive brudt allerede den første dag i et nyt Ungdomshus - og så er vi jo tilbage hvor det hele startede for godt 20 år siden... Det var nemlig starten på enden for 20 år siden - første dag brød de unge alle aftaler og byggede Ungeren om til en fæstning - og raserede ejendommen til ukendelighed. Livsfarlig at opholde sig i.

FREM MED GYSSERNE OG STOP DEN HELLIGE KRIG
Derfor kære Foldshack - op på bordet med sparegrisen og lad os se gysserne, Lad os så dernæst lige se, at Fonden selv på egen hånd tager det første nødvendige skridt til en ægte konstruktiv handling. Ikke flere tomme løfter fra Fonden til de unge! Ikke flere lovstridige krav til politikerne, som ikke kan efterleves i et demokrati. Ikke mere skuespil på husets regning. Først og fremmest skal Jagtvej 69 omgående rømmes i god ro og orden. De autonome skal selv erkende situationen, acceptere loven, respektere naboerne og ønske at efterleve kravene til et fremtidigt Ungdhomshus. Dernæst kan der - måske - være mulighed for at finde spiren til fremtidig politisk vilje til en form for medvirken. Jeg tvivler dog stærkt på, at Fonden ønsker at forhindre, at så meget som én brosten mere bliver kastet. Fordi Fondens gejstlige selv har velsignet de autonomes kamp og ophøjet Ungdomshuset på Jagtvej 69 til en selvstændig retsstat med egen hær. Vi andre ude i samfundet er de lovløse i den autonome verdensorden. Fonden ser nærmere ud til at fungere som autonomiens førerbunker langt fra frontlinien. Herfra udtænkes de storpolitiske strategier om at bekæmpe samfundets sygdom, og herfra udgår befalingerne fra det Øverste præstestyre til de unge hellige krigere.

UDEN FJENDEBILLEDER INGEN KAMP
Og hvem ude i samfundet har i grunden lyst til at støtte en anarkistisk, voldelig og grundlæggende udemokratisk organisation, hvis primære formål er at undergrave det samfund, som de autonome mener bærer skylden for alverdens elendigheder og uretfærdigheder. Et samfund hvor retssystemet og politikerne er fjenden, politiet er fjenden, naboerne er fjenden... Et autonomt egosystem, en lukket biosfære, hvor alle de andre, som ikke er 100% med på holdet og holder kæft ved mandagsmøderne er fjender og bliver fjernet med had og afvisning. Foldshcacks fjendebillede er ved at smuldre.

FIS I EN HORNLYGTE
Fonden er ved at falde sammen som et korthus. Foldshack har brugt alle sine jokere. Fonden har aldrig ejet 8 millioner. Fonden har aldrig ønsket at finde en løsning. Fonden er ved at slå sin sidste overanstrengte fjert - en sammensunket politisk sufflé. Hovedingrediensen, den kvalmende varme og flygtige methan, har bedøvet og indhyllet de unge i massehysteri og volsdrus. Men slaget er tabt. Det er tid til, at de autonome vågner op, sover rusen ud og finder på noget konstruktivt at foretage sig - måske endda skaber noget værdifuldt og nyttigt, som gavner andre. De kunne f.eks starte med at rydde op efter sig selv, lægge brostenene på plads igen og betale for de smadrede butikker og vinduer. Det ville da være et positivt lille bidrag til resten af samfundet, at man i det mindste begynder at tage et ansvar for sine egne vanvittige handlinger og ødelæggelser, ikkesandt, Foldshack?.

Bedste hilsener

Peter Schlüter
Borgerrepræsentant for Det Konservative Folkeparti

Wednesday, December 20, 2006

Kære Johnny Beyer, kære Nørrebro Handelsforening,

Jeres opfordring til dialog med politikerne på Rådhuset er taget til efterretning.
Vi er dog nok på et par punkter ret uenige. Jeg har hele tiden været i dialog omkring Ungdomshuset, og det har mange andre politikere også været - har vi da alle sammen helt overset noget?

DE AUTONOME VIL IKKE!
Jeg mener nok stik modsat hvad du har opfattelsen af, at politikerne har prøvet, prøvet og prøvet igennem tyve år - at skabe dialog om en løsning med de unge brugere af Jagtvej 69. Men der er stadig INGEN vilje fra styregruppen i Ungdomshuset. Der har faktisk aldrig været en vilje. For de autonome handler kampen slet ikke om et Ungdomshus, som de er fløjtende ligeglade med - det viser deres voldelige og destruktive adfærd jo. For de autonome handler det om en politisk kamp, og her fungerer Ungdomshuset blot som en kulisse, en bastion - og et mediemæssigt eldorado - grænsen mod resten af det samfund, som de autonome afskyr og hader - altså alle os andre - og den måde vi lever på og fungerer sammen i respekt for hinanden.

I GLEMMER HELHEDEN
Hvordan gik det så med Kampen om Ungdomshuset? De autonome vandt, og Ungeren tabte. Og resten af byen, borgerne og naboerne betaler regningen. Vi andre - og ikke mindst naboerne og de handelsdrivende på Nørrebro betaler dyrt for de autonomes revolutionære ballade, vold og hærværk i mediernes bedste sendetid. Dygtigt orkestreret fra den yderste venstrefløj. Uanstændig, respektløs og uacceptabel adfærd. Og nøje planlagt revolutionær kamp. Det synes jeg du fuldstændig har overset. Jeg mener personligt, at det er hamrende forkert, at du pludselig klandrer politikerne i København for den triste udvikling på dette sene tidspunkt. Men jeg accepterer naturligvis, at du har andre interesser at varetage - du er en dygtig og engageret formand for alle de forretningsdrivende på Nørrebro. At du pludselig beskylder politikerne for at stikke hovedet i busken mener jeg er skudt
langt forbi målet.

FOLDSHACK ER EN HYKLER - FONDEN ER ET TOMT MEDIECIRKUS
Politikerne har gjort alt, hvad de kunne. Naboerne har prøvet at skabe dialog i månedsvis, nogle i årevis. Måske er der tidligere taget politiske beslutninger, som du ikke er enig i, men det er vel fortid, og historien fortæller os, at de autonome fortsat, som hidtil har den totale magt over Ungdomshuset. De andre unge - brugerne - de er blot statister og de autonomes hjernevaskede legetøjssoldater, som formentlig ikke fatter hvad det hele i grunden går ud på. De unge har brug for tilhørsforhold, samvær, socialt netværk og derfor er de nemme at udnytte, misbruge og forføre til at deltage i de autonomes svinestreger.

Gennem simpel på mandagsmøderne sættes de udenfor indflydelse. Gemen pression og angsten for at blive holdt udenfor, blive isoleret, frosset ud af fællesskabet. Et såre effektivt politisk værktøj, som de unge autonome har gang i og mestrer til perfektion: Gruppepres og angsten for at blive isoleret.

BUTIKSEJERNES INTERESSER - OG VI ANDRES INTERESSER
Jeg vil naturligvis altid gerne debattere med dig og lytter altid til dine holdninger, læser faktisk samtlige dine nyhedsbreve og har set alle indslagene med dig på TV. Jeg undrer mig derfor en smule over dine beskyldninger på det seneste - altså efter at butiksruderne blev smadret på
Nørrebro. Fordi der i denne sag er et langt større perspektiv. Der er langt mere på spil end blot Nørrebro Handelsforenings interesser, som jeg i øvrigt respekterer. Jeg forstår ikke kun Jeres frustration og Jeres vrede – jeg deler den med Jer som alle andre voksne og reflekterende Københavnere!

Jeg synes faktisk, at du har gjort et fantastisk stykke benarbejde og har opnået en sjældent set høj synlighed i medierne på det sidste - godt gået Johnny. Hamrende professionelt! Du har førsøgt at mægle, og du er trådt ind i en kampzone med et fromt og fornemt ønske om at bidrage til freden på Nørrebro. Du tænker altså på andre end blot dig selv. Bliv ved med det!

DE AUTONOME ER MEDIELUDERE
Men kampen om Ungdomshuset handler slet ikke om at finde fred og søge dialog. De unges behov for et rart sted at være synes fuldstændig glemt. Kampen handler nemlig om politisk revolution og manifestation: Afvisning af os andre og vores rettigheder på en trist og destruktiv facon.

Ekstreme venstreorienterede kræfter, som ikke har et gram respekt til overs for resten af samfundet. De kæmper deres egen hellige krig og er udenfor pædagogisk rækkevidde. De autonome har i gennem tyve år haft - og på dygtig vis beholdt magten over Ungeren. De anerkender ikke samfundets værdier og normer. De vil ikke snakke med os andre småborgerlige københavnere. De autonome er IKKE interesseret i dialogen. Fonden er IKKE interesseret i en løsning, for så ville hele kampen om Ungeren jo blot falde til jorden med et hult drøn.

ENHEDSLISTEN - TROR DE PÅ DEMOKRATIET?
Havde Fonden virkelig haft en ægte interesse i at medvirke aktivt til at finde en brugbar løsning, så kunne Fonden for længe siden have købt et hus til de unge for de mange millioner, som de påstår at råde over. Selv tvivler jeg stærkt på dén sag. Foldshack er den største hykler i den forbindelse, og dernæst kommer Enhedslisten, som fortsat opildner de unge til kamp og ballade. Stof til eftertanke?

Er vi slet og ret fuldstændig hamrende uenige heri, Johnny?

PLADS TIL OS ALLE
Jeg håber på en fortsat god og konstruktiv dialog også med dig og med Handelsforeningen, som konservativ BR-politiker valgt på Nørrebro. Men politikerne HAR altså talt i denne sag. Og retten har talt, og naboerne har talt. Hvad der efterhånden er blevet hverdag på Nørrebro? Et helvede af vold, angst og utryghed. Det er ikke acceptableble levevilkår i København anno 2006! Samfundet har talt. Københavnerne ønsker IKKE at støtte et anarkistisk, voldeligt og destruktivt ungdomshus, som udelukkende skal fungere som en autonom kampplatform for en politisk revolution, som har til hensigt at sabotere og undergrave vores samfunds grundpiller. Det handler grundlæggende om individets pligter og rettigheder, herunder dine og mine.

Jeg synes, at du glemmer at se situationen og historien i sin helhed. De autonome vil ikke dialogen. De har aldrig ønsket at medvirke til en fredelig løsning, som gavner de unge. De har nemlig deres helt egen agenda: Krig mod borgerskabet - kampen mod alle os andre Københavnere.


Bedste hilsener

Peter Schlüter


-

Tuesday, December 12, 2006


UNGDOMSHUSETS FORVANDLING

Hvad er det dog der sker i disse dage på Ydre Nørrebro?
Jeg kommer cyklende forbi Ungdomshuset på Jagtvej, en lørdag formiddag i dejligt solskin. Og hvad ser jeg der? Huset er pakket ind som en flot julegave. Glade unge mennesker står på gaden og inviterer forbipasserende indenfor. Og foran huset hænger – så alle kan se det - et stort banner: ÅBENT HUS VELKOMMEN

I den seneste tid har det for resten også vrimlet med nye ansigter i gaderne - her i kvarteret. Folk som vi lokale aldrig har set før. Altså kun på tv. Hov der er en kendt forfatter - og èn til.De går også indenfor, de skal vist ind og læse op. Og ham domprovsten med alle de rigtige meninger. Fagbevægelsen og den pædagogiske verden er også repræsenteret, kan jeg se.Og så tv kameraer i lange baner.
Tænk at vi er blevet så interessante herude.
Men hør der et eller andet der ikke stemmer, med al den der gæstfrihed!Vi nørrebroere er da aldrig før blevet inviteret indenfor. Jeg husker det i hvertfald ikke. Tværtimod minder huset til hverdag mest af alt om en lukket fæstning. For resten husker jeg endnu den dag i sommer, da jeg havde handlet i Kvickly og ville skyde igennem den lille passage ved Ungdomshuset ned til Jagtvej. Det kunne jeg ikke, for den havde beboerne fra huset blokeret med en kæmpemæssig plade hvorpå der stod: SKRID!

Det provokerede mig faktisk en hel del.
Eller de unge mennesker fra Jægersborggade som jeg snakkede med for nylig, der ikke kunne komme indenfor til en fest i Ungdomshuset. De skulle også bare skride. For de var ikke en del af miljøet. Med den rigtige påklædning og det hele.

Eller den fuldstændig respektløse måde, man behandlede beboerne i området på, i forbindelse med den sidste K-Town fest. Bare spørg folk fra Julius Bloms Gade om det.
Og sådan kunne jeg blive ved.

Folk på Ydre Nørrebro er søde og tolerante mennesker, der er vant til skæve eksistenser og masser af mangfoldighed. At bydelen ikke er for sarte sjæle, kan man forvisse sig om ved at tage en tur rundt i gaderne.

I øvrigt har folk i kvarteret altid været positivt stemte overfor Ungdomshuset. Det er blevet betragtet som en spændende del af bydelens liv, med husets mange musiske –og kulturelle arrangementer. De unge mennesker har haft noget andet at byde på. Det har så at sige været en del af mangfoldigheden.

Men mangfoldigheden har også en bagside – har det vist sig, som desværre alt for mange romantikere, vælger at vende det blinde øje til. Kvarteret har store sociale problemer – og i de senere år har vi modtaget en stor del af den hashhandel der tidligere foregik på Christiania. Nu sker det i vores gader.

Det er mange ting på en gang!
Hvad Ungdomshuset angår, føler mange mennesker på Ydre Nørrebro, at de unge mennesker har misbrugt den tillid vi har haft til dem. Det er umuligt at indgå aftaler med dem. De fraskriver sig ethvert ansvar når deres arrangementer eksploderer i vold og hærværk. ”Det er altid folk der kommer udefra?” Siger de.Sådan er det gået år ud og år ind. Og det er de fleste herude blevet trætte af. Derfor er det også med stor forundring, at vi i disse dage følger det store mediecirkus der udspiller sig omkring Ungdomshuset. Det er dygtigt udført PR. Det må man sige.

Men hvad med os der bor her?
Fondsmedlemmer, kunstnere og mediefolk boltrer sig. Men de er jo også over alle bjerge, når det bliver hverdag igen!

Hvad med om Fonden Jagtvej 69 og alle de andre også begyndte at interessere sig for ’Naboerne på Nørrebro’?

Mvh

Jan Andreasen
Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne


backup

Wednesday, December 06, 2006

Ungdomshuset bekender sig stadigvæk til vold!

Fonden kom med et nyt tilbud til Faderhuset, som skulle være en del højere end det tilbud der sidst blev givet. Og man har fra politisk side gentagne gange, tilbudt de unge, et andet hus, som de hidtil ikke har været interesseret i.

Der er derfor stadig håb om en fredelig løsning. Alligevel har jeg min skepsis. Det skyldes først og fremmest, at man fra Ungdomshusets side, i ramme alvor fastholder, at man har ret til at bruge vold. Det er selvfølgelig fuldstændigt uacceptabelt, og udtryk for ren fascisme. Endnu mere absurd bliver det, når Ungdomshuset på sin hjemmeside, ligefrem annoncerer efter hjælp til en voldelig konfrontation.

Jeg mener det er vigtigt, at alle os beboere på Nørrebro, i klare vendinger fortæller brugerne af Ungdomshuset, at vold ikke kan accepteres, under nogen omstændigheder. At vi ikke vil have, at vores bydel skal gennemsmadres, bare fordi der er nogle få mennesker der ikke kan få deres vilje.

Se videoen hvori de autonome fra ungdomshuset opfordrer til vold ...

Sunday, December 03, 2006

FOR VI ER EN DEL AF JER SELV

Nu vi snakker om ansvarsplacering og den rette fordeling...

RESPEKT OG HENSYN
Personligt synes jeg, at I naboer har tacklet situationen utrolig hensynsfuldt, som reflekterende og ansvarlige mennesker. I viser respekt overfor de ikke-voldelige brugere af Ungdomshuset. I har også talt de unges sag i et positivt og fremadrettet perspektiv, også selvom de ikke har villet gå i konstruktiv dialog med Jer, trods måneders slid og utrættelige forsøg - blot det samme enslydende svar; lad os være i fred! Naboerne lyver! Vi generer ingen! Vi har ret til at gøre præcis som det passer os! I forstår os ikke! I er pr. definition imod os! Men vi andre københavnere skal vel også kunne være her. Vi bor her faktisk. Vi skal alle kunne eksistere i et, ja undskyld, demokratisk fællesskab, som netop tager hensyn til os alle, rummer os alle. Samfundet betaler vi selv til - vi har selv skabt det fra bunden.

Vi bestemmer også selv det hele fordi vi VÆLGER SELV vores politikere. Er vi utilfredse med politkernes resultater, så stemmer vi ikke på dem igen. Hvad har de autonome selv skabt fra bunden, som de kan kalde "Vores ukrænkelige ejendom"? I har intet skabt selv. Jeres luftkastel bygger på hvad vi andre har bygget for Jer, hvad vi andre har skabt og selv betalt. I kræver, forlanger, men I giver intet til gengæld.

AF KAOS KOM FOLKESTYRET
Vores Folkestyre bygger på tusind års udvikling. Velsagtens en ganske fornuftig anordning, som netop skal kunne rumme os alle og giver os både pligter og rettigheder. Demokratiet tvinger os til at tage hensyn til hinandens ejendom, rettigheder og forskelligheder. Der findes vel stadig ingen anden styreform, som virker bedre eller giver mere frihed og retssikkerhed for individet, så lad os blot fortsætte udviklingen 1000 år endnu - især hvis alternativet er den egoisme og autonomi, som hersker i Ungdomshuset.

Hmm... Autonomi, er det i grunden ikke bare en småreligiøs og militant form for fanatisk ultraliberalisme - men altså stadig på barnestadiet i demokratisk forstand? Kan man virkelig risikere at styre så meget til venstre, at man havner på den modsatte side gennem et politisk ormehul og ender som højreradikal? Jo, hvis man ikke husker at se efter de pejlemærker, som andre generationer har lagt ud på turen rundt i den politiske karoussel? Er det autonomiens grundtanke at tage hensyn til andre end sig selv i yderste konsekvens? Nej, automomi bygger grundlæggende på benhård og elitær topstyring.

UNGEREN TABTE - DE AUTONOME VANDT
Dialogen gik i ring mellem Jer beboere og I unge på Nørrebro. I unge har endnu ikke rykket Jer én millimeter i retning af at ville medvirke til en løsning. Resultatet kender vi jo i dag. Situationen er tilspidset og fogedretten har i samråd med politiet af sikkerhedsmæssige årsager måttet udsætte rømningen af Ungdomshuset. Det lykkedes altså en lille gruppe militant autonome at sætte vores alles folkestyre og retssystem i koma for endnu en stund. Sikke en mega-sejr, vil de autonome sikkert mene. Og sikke en fiasko for vores demokrati og retssamfund. Sikke en krænkelse af den enkeltes private ejendomsret og individets retssikkerhed. Og sikke en fiasko - total nederen for det store tavse flertal af unge, som blot ønsker en fremtid med et fedt Ungdomshus og blot søger en brugbar og fredelig løsning.

Jeres stemme fortoner sig i politiske kampråb og den autonome elites forsøg på at skabe massehysteri. Men hvor er tolerancen egentlig henne hos de antonome? Er der mon plads i ringhjørnet til anderledes tænkende individer i deres snævre og ego-navlepillende autonome verdensorden? Hvem er generalerne? Hvorfra fødes og næres denne fatale og destruktive ideologi?
Hvad ønsker de autonome i virkeligheden - et Ungdomshus, eller revolotion og et storpolitisk systemskifte, eller måske noget helt tredje - hvor der heller ikke er plads til diversitet eller kritik af Ledernes måde at ignorere - undskyld behandle andre mennesker på? Kaster vi andre brosten efter Jer? Smadrer vi Jeres hjem og ejendom?

Præcis således tolker jeg politikernes hidtidige som fremtidige mål, ansvar og rolle omkring Ungdomshuset:

UNGDOMSHUSET - EN BRANDTOMT
Københavns folkevalgte politikere stod for 20 år siden i en vanskelig
situation: En gruppe unge krævede et værested og besatte huset på Jagtvej 69. Huset blev i en kort overgangsperiode udlånt til de unge ildsjæle, indtil en bedre og langsigtet løsning var fundet. Men kort efter overtagelsen blev den allerede nedslidte ejendom efter de unges kraftige ombygning til en fæstning kategoriseret som en veritabel brandfælde.

Livsfarlig uden nødudgange. Det mente Københavns Brandvæsen - altså kommunens øverste og helt uafhængige myndighed i den slags sager. Ingen vil vel betvivle brandvæsenets erfaring, faglige ekspertise og nødvendige integritet. De prøver jo blot at beskytte os alle mod katastrofer midt i en storby.

HÅNDVÆRKERNES DOM - ET LIVSFARLIGT OPHOLDSSTED
Læg hertil, at huset blev brugt flittigt til f.eks. koncerter og stormøder ofte med flere hundrere mennesker. Byggesagkyndige sagde, at huset var direkte farligt og totalt uegnet til formålet. Livsfarligt at opholde sig i.

Dels levede trappearealerne og f.eks. EL, gas, toilet- og VVS-installationerne ikke op til myndighedskravene. Og køkkenet fandtes direkte sundhedsfarligt som traktørsted og madsted. Mange forskellige fagfolk konkluderede fuldstændig uafhængigt af hinanden på hvert deres fagområde, at det i alt ville koste kommunen et tocifret millionbeløb at bringe huset i blot forsvarlig stand. Såfremt der opstod en brand eller andre ulykker i huset under kommunens ejerskab, f.eks. under en tætpakket koncert, så ville det ikke alene være uforsvarligt og stærkt kritisabelt. En vanærende og kriminel situation - en folketragedie, som politikerne alene ville bære det endelige ansvar for.

VI FINDER EN BEDRE LØSNING TIL JER
Kommunens embedsfolk og politikerne mente, at det ville være både billigere og langt mere fremtidsorienteret at tilbyde de unge et andet - og et større og bedre hus, som dels skulle være egnet til koncerter og lå centralt i byen. De unge skulle kunne trives og udfolde sig i det nye hus, så naboerne ikke blev generet mere end at det kunne accepteres af alle. Faktisk blev de unge tilbudt Huset i Magstræde (!!!) og flere andre kreative løsninger kom også på tegnebordet. Men uanset hvad politikerne diskede op med af spændende tilbud var de unge IKKE på noget tidspunkt interesseret i et andet hus, eller blot til sinds at gå i DIALOG med politikerne. En konstruktiv løsning var derfor umulig at skabe - dengang som nu. Ingen fred, intet kompromis, ingen respekt for os andre i byen.

BLOD OG ADRENALIN
Jeres autonome Ledere viser stadig ingen VILJE til at finde en løsning. Blot flere smadrede vinduer og aggressive gadekampe - når der ellers er presse til stede. I skaber frygt og angst, og borgerne har fået nok - er det så underligt? Føler I Jer isolerede? Hvem har mon skylden? Jeg fik engang som pressefotograf en flaske i hovedet af Jer under en demonstration. Heldigvis ramte flasken lige over øret og ikke i mit ansigt. 18 år efter har jeg stadig tinitus. Har efterhånden vænnet mig til at stå op hver morgen med en faxmaskine i øret. Andre var knap så heldige. Mange betjente fik varige mén af Jeres våben. Jeg husker en betjent, som stod ved siden af mig, avisen skrev, at han var en far til to. En af Jeres brosten gav ham et åbent kraniebrud. Han er i dag invalid. Og den unge kvinde lige færdig fra politiskolen, som fik smadret sit ene knæ for livet af Jeres brosten. Aldrig mere håndbold. Fyret fra politiet. Hundreder af andre betjente blev fysisk såret. Andre fik varige sår på sjælen under den autonome krig mod resten af samfundet. Traumatiserende mareridt og uhyggelige oplevelser, som betjentene ALDRIG glemmer. Pludselig stod de midt i en krig, midt i deres egen by og blev angrebet fra alle sider med livsfarlige våben. Politiets egne "våben" til selvbeskyttelse? Gummiknipler og tåregas. For pokker, betjentene gik jo bare på arbejde! De arbejder jo for Folkestyret - for Jer selv, for os alle sammen. Men nogle af dem blev smadret for livet. Hvorfor tror I mon, at politiet er helt på dupperne når de møder Jer? Fordi de er helvedes bange.
Jo, de frygter virkelig at møde Jer. De aner ikke hvad I finder på, fordi I truer med våben, som kan dræbe. Våben som man tidligere brugte i krig.
Jernrør, slangebøsser med stålprojektiler, molotowcocktails, brosten = VÅBEN, som kan lemlæste og dræbe. Politiet har vel aldrig truet Jer med våben?

FOR VI ER EN DEL AF JER SELV
Jeg forstår sgu godt, at politiet er frustrerede, fordi I fra Ungdomshuset er de borgere, de børn, de teenagere og unge mennesker, som politiet har svoret en ed om altid at tjene og beskytte. Derfor har vi alle som én pligt til at gøre, som politiet siger. Siger politiet, at vi skal passere gaden, så har vi jo selv bedt dem om at sige det! Vi sagsøger til gengæld politiet, hvis de går over stregen, fordi de har ikke flere rettigheder end os andre - de er også ganske almindelige borgere. Men pludselig en dag bliver én af Jer verdenskendt, som den første autonome politimorder. Bliver morderen så udråbt til Jeres helt og dyrket som Jeres martyr? Selv politiet har ret til at beskytte sig selv mod Jer. Betjentene har også en familie. De er en del af os - og en del af Jer. De er præcis som I. Bange for hvad der vil ske når blodet og adrenalinet flyder. Bange for at miste deres liv eller førlighed.

Hvad er I selv bange for - at kede Jer? At gå hjem og være kreative? Bange for ikke at have noget at kæmpe for, leve for? Bange for at blive isoleret og holdt udenfor fællesskabet, fordi I nægter at deltage som soldater i den krig, som de autonome ønsker at skabe på Ungdomshusets bekostning? Skab dog i stedet Jeres eget fællesskab, hvor I selv bestemmer suverænt. Hvor I selv har rettigheder og pligter. Skab Jeres helt eget demokrati, hvor I selv kan vælte Jeres ledere med vedtægter i stedet for brosten, hvis Jeres ledere ikke varetager JERES interesser, men kun kæmper deres egen autonome krig.

IKKE SE, IKKE HØRE
Jeg mener nok, at Jeres politikere på Rådhuset stik modsat hvad I måske føler, rent faktisk har gjort alt, hvad man overhovedet kan forlange af sine folkevalgte - netop for at hjælpe de unge videre og skabe dialog. Men en isoleret gruppe af de Jer, den hårde militante kerne vil bare IKKE være med.

De vil ikke slippe kontrollen med deres bastion - deres politiske hovedkvarter, fortet på Jagtvejen. Fordi fortet er et symbol. Den selv samme gruppe autonome Ledere, hvis talsmænd vi hører igen og igen i medierne sige de samme sætninger om og om igen som en gammel pladespiller fra halvfjerdserne. De vil ikke LYTTE. De vil ikke SNAKKE. De vil ikke FORNY sig og følge med TIDEN og lade Ungeren OVERLEVE. De vil kun kampen, konfrontationen. De autonome vil ikke tale med os anderledes tænkende om en fælles fremtid. Alle byens borgere er den samlede fjende og vi trues med vold og ragnarok indtil byen kapitulerer. Politikerne bliver naturligvis fortsat afkrævet det eneste, som vi ikke kan og ikke må levere - nemlig Huset på Jagtvej 69. Fordi huset er solgt! Fordi huset aldrig - aldrig nogensinde har TILHØRT de unge. Alt andet er løgn og halluciationer. Der var alene tale om en kort udlånsperiode og nu EJER andre altså stedet med en grundlovssikret ukrænkelig ret. Uanset hvad I eller andre synes. Fordi politikerne har talt. Retten har talt. Naboerne til Ungdomshuset har talt.
Vi vil bare gerne leve i fred og harmoni med hinanden i København. Gud fader hvor er vi småborgerlige allesammen??

GIDSLERNE I UNGDOMSHUSET
Hvad pokker skal politikerne så stille op nu efter tyve år. Hvordan kan vi nogensinde håbe på at mødes med de autonomes aggressive og totalt afvisende talsmænd/kvinder når Ungdomshuset ophøjes til en politisk højborg og kammpen bliver til en hellig krig. Når ethvert hidtidigt forsøg på at mødes er blevet negligeret eller saboteret? Når de unges talsmænd lyver som en hest kan løbe uden at blinke. Vi HAR prøvet, vi har prøvet og prøvet igen, men det ser ud til, at de unge vil ikke mødes uden ULTIMATIVE krav, som ikke kan lade sig gøre i et demokratisk samfund uden at andre bliver krænket. De autonome ønsker hermed ene og alene en maksimal konflikt med optimal pressedækning. Ren egoisme og navlepilleri. Katastrofekursen er allermest synd for det tavse unge flertal, som rent faktisk gerne vil videre. Synd at de også bliver taget som gidsler i en navlebeskuende politisk krig, som aldrig kan vindes, fordi fjenden ikke eksisterer andre steder end i de autonomes eget indre univers. De kæmper mod deres egne dæmoner og projicerer deres skyggebillede over på det, som er nærmest og mest ligetil - alle os andre.

Samfundet, vi andre, som er djævelen og har skylden for det hele og I er ofrene. Der er vel intet andet håb tilbage om en løsning, så længe de Autonome har magten over Ungdomshuset end, at de I selv, ganske som med tidligere generationer af autonome med årene vokser op og bliver klogere, mere afdæmpede, mere tilgivende, reflekterende og hensynsfulde med omtanke for andre end KUN JER SELV.

Politikerne venter stadig - og har ventet i tyve år på et oprigtigt ønske om dialog og en gensidig fremstrakt hånd. Men diktatet oppefra i den autonome Elite siger NEJ! Enhedslisten dekreterer under ingen omstændigheder må I tabe bastionen i vores politiske krig. Fordi demokratiet ER fjenden af den religiøse, fanatiske, egoistiske autonome verdensorden.

Vågn nu op af teenagesøvnen og vær med. Tag magten over Ungeren fra de autonome og sæt selv kursen mod en fremtid! Alt hvad der kræves er, at I deltager i Jeres eget samfund. Vores alle sammens demokrati hvor vi alle er med til at bestemme. Vi savner Jer faktisk og har brug for hinanden herude. Vågn op for pokker, sig NEJ til krig på Nørrebro! Det er ikke Jeres egen krig, som I kæmper. I andre er blot tavse forstenede tinsoldater uden rettigheder i det autonome hieraki. Vågn op og kæmp for vores værdier - de er også Jeres!


Bedste hilsener

Peter Schlüter

Borgerrepræsentant for Det Konservative Folkeparti

_____________________________________

Tidligere politiske indlæg

Kære Naboer på Nørrebro (S)

Der skal være plads til os alle! (S)

Til Naboerne (S)

Flyt Ungdomshuset og start forfra! (S)

Som politiker i København (V)

Pressemeddelelse (R)

Kære naboer til Ungdomshuset på Nørrebro (C)