Friday, December 29, 2006

GANDHI OG UNGDOMSHUSET

”Vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås.
Og denne gang graver vi ingen tunnel!”

Det er den julehilsen, beboerne i Ungdomshuset sendte til omverden juleaftensdag.
Den står skrevet på et stort banner, der nu hænger på Huset.

Det er en ubehagelig melding. Der desværre varsler, at risikoen for nye uhyggelige konfrontationer - med mere vold og hærværk til følge, ikke er ovre. Som om, det vi oplevede d. 16. december ikke var nok.
For mig er det helt nyt, at aktivisterne nu går ud og siger, at de selv bestemmer hvornår de vil slås! Vi har jo tidligere fået at vide, at det er politiet der provokerer. Det er den version Ungdomshusets beboere altid har givet os.
Den er der imidlertid ikke mange der tror på. En nylig gennemført måling fra Megafon viser, at 82 pct. af befolkningen mener at aktivisterne selv bærer ansvaret for urolighederne før jul. Kun 2 pct. peger på politiet.

Det kan kun undre, at de autonome ikke tænker i andre baner. Og at deres gode venner, på den yderste venstrefløj, ikke for længst har anbefalet Ungdomshuset at lægge strategien om.
Vold og hærværk fører ingen steder. Befolkningen afskyr forståeligt nok disse metoder. Og der findes masser af eksempler på at vold og hærværk fører lige ud i mørket og intetheden.

Må jeg komme med denne anbefaling:
Læg dog volden på hylden - og benyt freden mellem jul og nytår til at læse Gandhi.
Mahatma Gandhi viste - i kampen mod det engelske kolonistyre - hvilke mange muligheder der ligger i brugen af ulydighed og ikke-vold.
Som bekendt, har mange bevægelser, over hele verden – såvel store som små – siden fulgt hans eksempel med succes.
Fantasien kender ingen grænser. Og humoren kan tages i brug, som dengang aktivisterne selv gravede en tunnel - og politiet troppede op til et tomt hus.
Og så er det den type aktioner, der vinder sympati i befolkningen.

Lyt venligst til min nytårshilsen:
Lær af Gandhi!


Han væltede et helt imperium!

Godt Nytår
Jan Andreasen, MBR, Socialdemokraterne

0 Comments:

Post a Comment

<< Home