Friday, December 22, 2006

FONDENS - OG FOLDSHACKS FANTASTISKE BLUFFNUMMER
Det seneste udspil fra Fonden om at ville købe et andet hus til de unge - er det rent storsind og redelig, risikovillig kapital - altså i rede penge??
Lur mig, om ikke den agtværdige Fondsdirektør Foldshack bluffer endnu en gang. Hvor længe kan han mon blive ved at styre gadekampen gennem medierne.
Jeg vil nemlig æde min gamle bøllehat på, at Fonden slet ikke har de 8 millioner. Hvor skulle de komme fra? Kirkebøsser og juleindsamling?

Fondens øverstbefalende forsøger blot at vaske hænder, redde æren og undgå at tabe ansigt overfor den undrende almenhed. Med dette udspil forsøger Foldshack endnu en gang at sende bolden - regningen og hele ansvaret over til politikerne og "systemet". Og så er Fonden forresten da overhovedet ikke i en position til at kunne kræve noget som helst af kommunen og politikerne. Fondens alternative investeringsportefølje er ikke et samfundsanliggende og angår ikke skatteborgerne.

IKKE FLERE KANINER I KASKETTEN
Første nødvendige mileskridt på vejen til en mulig fremtidig løsning vil være et kommunalt - og hermed et politisk krav om, at Fonden etablerer en demokratisk ledelse af et kommende Ungdomshus, og allerede her hopper kæden jo af. De unge autonome kan jo ikke rigtig kapere dén styreform, fordi demokrati betyder, uha, at de autonome bøllefrø ikke længere har kontrollen og ikke længere kan udøve deres gruppepres på mandagsmøderne. Uden den totale kontrol med bastionen er et Ungdomshus intet værd for de autonome, fordi et sådant hus kan ikke bruges som platform og politisk hvervekontor. Hvis kommunen på nogen måde skal acceptere at involvere sig i Foldshacks seneste tankespin, så bliver der stillet klare kommunale krav - altså kontraktlige krav, dels om brugerdemokrati, en juridisk og økonomisk ansvarlig bestyrelse, som er på valg regelmæssigt, krav om nabohensyn, støjkrav, sikkerhedskrav, sundhedskrav, adgang for tilsynsmyndigheder, etc. etc.

ET SKRIDT FREM, TYVE ÅR TILBAGE
En sådan nødvendig kontrakt med kommunen vil formentlig blive brudt allerede den første dag i et nyt Ungdomshus - og så er vi jo tilbage hvor det hele startede for godt 20 år siden... Det var nemlig starten på enden for 20 år siden - første dag brød de unge alle aftaler og byggede Ungeren om til en fæstning - og raserede ejendommen til ukendelighed. Livsfarlig at opholde sig i.

FREM MED GYSSERNE OG STOP DEN HELLIGE KRIG
Derfor kære Foldshack - op på bordet med sparegrisen og lad os se gysserne, Lad os så dernæst lige se, at Fonden selv på egen hånd tager det første nødvendige skridt til en ægte konstruktiv handling. Ikke flere tomme løfter fra Fonden til de unge! Ikke flere lovstridige krav til politikerne, som ikke kan efterleves i et demokrati. Ikke mere skuespil på husets regning. Først og fremmest skal Jagtvej 69 omgående rømmes i god ro og orden. De autonome skal selv erkende situationen, acceptere loven, respektere naboerne og ønske at efterleve kravene til et fremtidigt Ungdhomshus. Dernæst kan der - måske - være mulighed for at finde spiren til fremtidig politisk vilje til en form for medvirken. Jeg tvivler dog stærkt på, at Fonden ønsker at forhindre, at så meget som én brosten mere bliver kastet. Fordi Fondens gejstlige selv har velsignet de autonomes kamp og ophøjet Ungdomshuset på Jagtvej 69 til en selvstændig retsstat med egen hær. Vi andre ude i samfundet er de lovløse i den autonome verdensorden. Fonden ser nærmere ud til at fungere som autonomiens førerbunker langt fra frontlinien. Herfra udtænkes de storpolitiske strategier om at bekæmpe samfundets sygdom, og herfra udgår befalingerne fra det Øverste præstestyre til de unge hellige krigere.

UDEN FJENDEBILLEDER INGEN KAMP
Og hvem ude i samfundet har i grunden lyst til at støtte en anarkistisk, voldelig og grundlæggende udemokratisk organisation, hvis primære formål er at undergrave det samfund, som de autonome mener bærer skylden for alverdens elendigheder og uretfærdigheder. Et samfund hvor retssystemet og politikerne er fjenden, politiet er fjenden, naboerne er fjenden... Et autonomt egosystem, en lukket biosfære, hvor alle de andre, som ikke er 100% med på holdet og holder kæft ved mandagsmøderne er fjender og bliver fjernet med had og afvisning. Foldshcacks fjendebillede er ved at smuldre.

FIS I EN HORNLYGTE
Fonden er ved at falde sammen som et korthus. Foldshack har brugt alle sine jokere. Fonden har aldrig ejet 8 millioner. Fonden har aldrig ønsket at finde en løsning. Fonden er ved at slå sin sidste overanstrengte fjert - en sammensunket politisk sufflé. Hovedingrediensen, den kvalmende varme og flygtige methan, har bedøvet og indhyllet de unge i massehysteri og volsdrus. Men slaget er tabt. Det er tid til, at de autonome vågner op, sover rusen ud og finder på noget konstruktivt at foretage sig - måske endda skaber noget værdifuldt og nyttigt, som gavner andre. De kunne f.eks starte med at rydde op efter sig selv, lægge brostenene på plads igen og betale for de smadrede butikker og vinduer. Det ville da være et positivt lille bidrag til resten af samfundet, at man i det mindste begynder at tage et ansvar for sine egne vanvittige handlinger og ødelæggelser, ikkesandt, Foldshack?.

Bedste hilsener

Peter Schlüter
Borgerrepræsentant for Det Konservative Folkeparti

0 Comments:

Post a Comment

<< Home