Tuesday, November 20, 2007

Kære Naboerne på Nørrebro


Tak for jeres mail med forslag til styregruppe.


Vi har gennem det sidste års tid været vidne til en helt uacceptabel adfærd på Nørrebro. Vold og hærværk er aldrig en gangbar vej til at opnå løsninger. Heller ikke når det gælder Ungdomshuset. Jeg kan godt forstå de mange beboere på Nørrebros frustration, hvor de har levet med vold og optøjer tæt inde på livet.


Politiet har gjort et flot stykke arbejde, hvor det er lykkedes dem at rydde Ungdomshuset fredeligt, og de har håndteret de efterfølgende demonstrationer professionelt. Jeg kan kun bakke op om den indsats, de har ydet.


København skal byde på en bred vifte af kulturelle tilbud til alle byens borgere. Men med den store gruppe demonstranter for et nyt ungdomshus tyder det på, at vi har fokuseret på at skabe tilbud til den brede skare og har overset en gruppe unge.


G13’s aktion den 6. oktober har vist, at der er en gruppe unge, som søger en dialog i stedet for at kaste brosten. Det vil jeg selvfølgelig gerne deltage i, og derfor har jeg rakt hånden ud, og indledt en dialog med de unge. Jeg håber, at vi nu kan koncentrere os om sammen at finde en løsning. Det vigtigste for mig er, at volden stoppes.


Der har været mange misforståelser i debatten om et nyt ungdomshus, bl.a. tror mange fejlagtigt, at kommunen kan forære et hus væk uden at føre tilsyn. Det kan vi ikke.

Statsforvaltningen har i et brev klargjort, hvilke rammer Københavns Kommune kan agere indenfor.


Hvis kommunen skal stille et hus til rådighed for de unge, er der nogle forudsætninger; - der skal være et flertal i Borgerrepræsentationen, - kommunen har ansvar for, at der føres tilsyn med aktiviteterne i huset og - kommunen har ansvaret for at fastlægge de konkrete rammer for tilsyn.


Det, vi arbejder på nu i dialogen med de unge, er at blive enige om en løsning, hvor kommunen kan opfylde sin tilsynsforpligtelse.


Med venlig hilsen


Ritt Bjerregaard


Search Marketing


Monday, March 26, 2007NEJ TIL VOLD! JA TIL ET UNGDOMSHUS!

Ærgerligt, at det kom så vidt, at vi nu for TREDIE gang i løbet af et halvt år, har oplevet Nørrebro hærget af voldelige optøjer og hærværk. Første gang i september sidste år, så d. 16. december 2006, endelig her sidst – og værst - i forbindelse med nedrivningen af Jagtvej 69. Vi kan kun takke politiet for en stor indsats. Det er et mirakel at ingen kom noget til.

Alligevel har det været en kæmpe belastning for mange mennesker i bydelen.
Utroligt at medierne ikke har interesseret sig mere for de mange naboer, der har levet med den daglige frygt og angst.
Heldigvis er mange så gået på gaden med løbesedler - og har taget afstand for volden.

Aktivisterne i Jagtvej 69 fik flere tilbud. Men de var afvisende hver gang. Ingen andre unge på Nørrebro har i de sidste 20 år været så privilegeret. Alligevel var der nogen omkring Jagtvej 69 der ville konfrontationen. Og de fik den desværre.
I øvrigt har Jagtvej 69 aldrig været brugernes. Huset var kommunens. Lige så lidt som den lokale folkeskole er forældrenes. Den er også kommunens. Det er en af de mange myter som har verseret.

En anden myte er at København ikke har noget ungdomshus. København har masser af tilbud til unge mennesker. Og vi arbejder hele tiden på at der bliver flere.

København har naturligvis også et selvstyrende ungdomshus. KRAFTWERKET i Valby giver de unge alle de muligheder, som brugerne omkring Jagtvej 69 efterlyste. Dog med to undtagelser. De unge i Valby lægger klar afstand til vold. Og så støtter man ikke politiske og religiøse projekter. Ellers lever man med total frihed.

Miljøet omkring Jagtvej 69 voksede ud af BZ bevægelsen. Derfra har mange taget traditionen for at udøve hærværk og vold med sig. Desværre.
Til de mange kreative unge mennesker der har haft deres gang i Jagtvej 69, er der kun at sige:
Kom nu videre! Og skil jer af med dem, der kun er interesseret i at slås i gaderne!

Af: Jan Andreasen, Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne


backup

Friday, March 09, 2007

Kære Naboer på Nørrebro

Tak for jeres mail om Ungdomshuset og tak for jeres flyver. Jeg har fuld forståelse for at sidste weekends ballade på Nørrebro har været en stor belastning. Lad os håbe at roen fra de sidste par dage holder.

Voldelige optøjer som dem, der har hærget København de seneste dage er helt uacceptable og må høre op. Brændende biler, barrikader og brosten hører på ikke hjemme i et demokratisk samfund som vores. Vold kan aldrig tolereres, og vi kan under ingen omstændigheder acceptere den adfærd, vi har set i løbet af weekenden.

Københavnerne skal kunne færdes trygt rundt i byen. Vores børn skal kunne komme i skole og daginstitutioner, og københavnerne skal kunne parkere deres cykler eller biler på gaden uden at frygte for, at de bliver smadret eller brændt op af unge uromagere.

Selvfølgelig skal København være en rummelig by med en lang række tilbud – også tilbud, der støtter en bred ungdomskultur. Det har jeg arbejdet for. I Socialdemokratiet er vi sammen med de Radikale, SF og Enhedslisten gået langt for at finde en løsning, hvor de unge kunne fortsætte nogle af de mange gode og kreative aktiviteter et andet sted i byen. I næsten en måned har de unge haft et reelt tilbud om at gøre Stevnsgade 34 til et nyt ungdomshus. Det har de unge afvist.

Den afvisning står jeg uforstående over for. Jeg tror, at langt de fleste af husets brugere ville være tilfredse med denne løsning i Stevnsgade 34, som fonden og kommunen i fællesskab kunne have realiseret. I stedet for at arbejde konstruktivt for en løsning om at fastholde aktiviteterne, er de nu gået ind i rollen som ofre, som samfundet svigter. Det er ikke en løsningsorienteret måde at arbejde for byens mangfoldighed på. Og det er helt uacceptabelt, når det ender i vold og hærværk, som det gjorde i weekenden.

Med venlige hilsener


Ritt Bjerregaard

Kære Martin Stahl

Jeg har som resten af byens borgere de sidste dage fulgt situationen efter rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej meget tæt.

Som det også var tilfældet efter urolighederne den 16. december, er det skræmmende og oprørende at se København lægge gader til uromageres bål og brand. Uanset at de kun udgør en lille del af de mange, som har været på gaden de sidste dage, og uanset at spørgsmålet om et brugerstyret ungdomshus måske vil komme op igen på et senere tidspunkt, så er vores holdning klar. Vi vil under ingen omstændigheder forhandle med pistol for panden.

Det er sørgeligt, at vi er nået til, hvor vi er i dag, og at man i forhandlingsforløbet op til rydningen har haft nogle urealistiske forventninger til, hvad os politikere kan bidrage med. Men når det så er sagt, skal det i samme åndedrag tilføjes, at siden torsdag har det alene været en opgave for politiet at skabe ro. Vi skal ikke gå på kompromis med demokratiets spilleregler, og ikke under nogle omstændigheder skal vi anerkende, at man kan sætte sig ud over dem. Brosten og hærværk bidrager ikke til et konstruktivt forhandlingsklima – tværtimod.

Jeg har sammen med Det Radikale Venstre siden efteråret 2006 kommet med en del konstruktive løsninger, senest skolen ved Stevnsgade. Vi har dog med stor beklagelse konstateret, at de unge gang på gang har takket nej til vores forslag.

Ungdomshuset har alt andet lige været med til at give os en by med et bredt kultur- og ungdomsliv. Det handler selvfølgelig også om, at Ungdomshuset har integreret nogle af de unge, som det ellers er meget svært at integrere i de almindelige offentlige og foreningsmæssige rammer. Det er radikal politik i København, at vores hovedstad skal have et ungdomshus, men den mulighed synes pt. længere væk end nogensinde.

Med venlig hilsen

Klaus Bondam

Friday, January 12, 2007


Æd den Peter

Peter Schlüter er endnu engang ude med riven i debatten om Ungdomshuset, og denne gang lover han at ville æde sin bøllehat, hvis Fonden jagtvej 69 har de penge de siger de har. Resten af sit indlæg bruger PS på at håne de personer der står bag fonden, og for deres krav om, at der skal findes en politisk løsning.
Men hvor er Peter Schlüter selv henne som politiker i forhold til at skabe løsninger? Hvis man kræver en fond beviser de er en fond, så må man vel også kunne kræve, at en politiker beviser han er politiker?

Vi afviser alle volden og urolighederne omkring ungeren, men PS afviser også politikeres fornemste redskab, nemlig at kunne skabe dialog om samfunds forhold. Men det kan man bare ikke tillade sig som politiker, og det var måske en af årsagerne til urolighederne opstod? I SF har vi ikke ønsket at forhandle under gadekampene og vi har også taget kraftigt afstand fra den vold man bruger i konflikten. Men derfor mener vi stadig, at i situationer hvor borgeres sikkerhed bringes i fare, der er det et politisk ansvar at sørge for det undgås.

SFs holdning er klar, vi mener fortsat salget af ungdomshuset var en politisk fejl, som derfor også kræver en politisk løsning. Vi tager afstand fra at finde løsninger der opnås ved brug af vold, men vil bevare en dialog, uanset hvor fastlåst den kan synes. Vi støtter også samarbejdet med bl.a. Fonden Jagtvej 69, og mener modsat PS, at det er prisværdigt der er borgere der vil tage ansvar, der hvor politikere lader stå til.

SF har nu sammen med de Radikale fremsat forslaget om en ny dialog for at finde løsningsmuligheder, og her er SF åben for alternative løsninger. Men en ting er sikkert løsningerne findes ikke, hvis politikere læner sig tilbage og fralægger sig ansvar. Jeg håber jeg vil kunne overvære det øjeblik, hvor PS må æde sin bøllehat fordi fonden kunne bevise sin redelighed og fordi andre tog politisk ansvar i den fastlåste situation.

Med venlig hilsen

Frank Hedegaard
Medlem af BR (SF)

Friday, December 29, 2006

GANDHI OG UNGDOMSHUSET

”Vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås.
Og denne gang graver vi ingen tunnel!”

Det er den julehilsen, beboerne i Ungdomshuset sendte til omverden juleaftensdag.
Den står skrevet på et stort banner, der nu hænger på Huset.

Det er en ubehagelig melding. Der desværre varsler, at risikoen for nye uhyggelige konfrontationer - med mere vold og hærværk til følge, ikke er ovre. Som om, det vi oplevede d. 16. december ikke var nok.
For mig er det helt nyt, at aktivisterne nu går ud og siger, at de selv bestemmer hvornår de vil slås! Vi har jo tidligere fået at vide, at det er politiet der provokerer. Det er den version Ungdomshusets beboere altid har givet os.
Den er der imidlertid ikke mange der tror på. En nylig gennemført måling fra Megafon viser, at 82 pct. af befolkningen mener at aktivisterne selv bærer ansvaret for urolighederne før jul. Kun 2 pct. peger på politiet.

Det kan kun undre, at de autonome ikke tænker i andre baner. Og at deres gode venner, på den yderste venstrefløj, ikke for længst har anbefalet Ungdomshuset at lægge strategien om.
Vold og hærværk fører ingen steder. Befolkningen afskyr forståeligt nok disse metoder. Og der findes masser af eksempler på at vold og hærværk fører lige ud i mørket og intetheden.

Må jeg komme med denne anbefaling:
Læg dog volden på hylden - og benyt freden mellem jul og nytår til at læse Gandhi.
Mahatma Gandhi viste - i kampen mod det engelske kolonistyre - hvilke mange muligheder der ligger i brugen af ulydighed og ikke-vold.
Som bekendt, har mange bevægelser, over hele verden – såvel store som små – siden fulgt hans eksempel med succes.
Fantasien kender ingen grænser. Og humoren kan tages i brug, som dengang aktivisterne selv gravede en tunnel - og politiet troppede op til et tomt hus.
Og så er det den type aktioner, der vinder sympati i befolkningen.

Lyt venligst til min nytårshilsen:
Lær af Gandhi!


Han væltede et helt imperium!

Godt Nytår
Jan Andreasen, MBR, Socialdemokraterne

Friday, December 22, 2006

FONDENS - OG FOLDSHACKS FANTASTISKE BLUFFNUMMER
Det seneste udspil fra Fonden om at ville købe et andet hus til de unge - er det rent storsind og redelig, risikovillig kapital - altså i rede penge??
Lur mig, om ikke den agtværdige Fondsdirektør Foldshack bluffer endnu en gang. Hvor længe kan han mon blive ved at styre gadekampen gennem medierne.
Jeg vil nemlig æde min gamle bøllehat på, at Fonden slet ikke har de 8 millioner. Hvor skulle de komme fra? Kirkebøsser og juleindsamling?

Fondens øverstbefalende forsøger blot at vaske hænder, redde æren og undgå at tabe ansigt overfor den undrende almenhed. Med dette udspil forsøger Foldshack endnu en gang at sende bolden - regningen og hele ansvaret over til politikerne og "systemet". Og så er Fonden forresten da overhovedet ikke i en position til at kunne kræve noget som helst af kommunen og politikerne. Fondens alternative investeringsportefølje er ikke et samfundsanliggende og angår ikke skatteborgerne.

IKKE FLERE KANINER I KASKETTEN
Første nødvendige mileskridt på vejen til en mulig fremtidig løsning vil være et kommunalt - og hermed et politisk krav om, at Fonden etablerer en demokratisk ledelse af et kommende Ungdomshus, og allerede her hopper kæden jo af. De unge autonome kan jo ikke rigtig kapere dén styreform, fordi demokrati betyder, uha, at de autonome bøllefrø ikke længere har kontrollen og ikke længere kan udøve deres gruppepres på mandagsmøderne. Uden den totale kontrol med bastionen er et Ungdomshus intet værd for de autonome, fordi et sådant hus kan ikke bruges som platform og politisk hvervekontor. Hvis kommunen på nogen måde skal acceptere at involvere sig i Foldshacks seneste tankespin, så bliver der stillet klare kommunale krav - altså kontraktlige krav, dels om brugerdemokrati, en juridisk og økonomisk ansvarlig bestyrelse, som er på valg regelmæssigt, krav om nabohensyn, støjkrav, sikkerhedskrav, sundhedskrav, adgang for tilsynsmyndigheder, etc. etc.

ET SKRIDT FREM, TYVE ÅR TILBAGE
En sådan nødvendig kontrakt med kommunen vil formentlig blive brudt allerede den første dag i et nyt Ungdomshus - og så er vi jo tilbage hvor det hele startede for godt 20 år siden... Det var nemlig starten på enden for 20 år siden - første dag brød de unge alle aftaler og byggede Ungeren om til en fæstning - og raserede ejendommen til ukendelighed. Livsfarlig at opholde sig i.

FREM MED GYSSERNE OG STOP DEN HELLIGE KRIG
Derfor kære Foldshack - op på bordet med sparegrisen og lad os se gysserne, Lad os så dernæst lige se, at Fonden selv på egen hånd tager det første nødvendige skridt til en ægte konstruktiv handling. Ikke flere tomme løfter fra Fonden til de unge! Ikke flere lovstridige krav til politikerne, som ikke kan efterleves i et demokrati. Ikke mere skuespil på husets regning. Først og fremmest skal Jagtvej 69 omgående rømmes i god ro og orden. De autonome skal selv erkende situationen, acceptere loven, respektere naboerne og ønske at efterleve kravene til et fremtidigt Ungdhomshus. Dernæst kan der - måske - være mulighed for at finde spiren til fremtidig politisk vilje til en form for medvirken. Jeg tvivler dog stærkt på, at Fonden ønsker at forhindre, at så meget som én brosten mere bliver kastet. Fordi Fondens gejstlige selv har velsignet de autonomes kamp og ophøjet Ungdomshuset på Jagtvej 69 til en selvstændig retsstat med egen hær. Vi andre ude i samfundet er de lovløse i den autonome verdensorden. Fonden ser nærmere ud til at fungere som autonomiens førerbunker langt fra frontlinien. Herfra udtænkes de storpolitiske strategier om at bekæmpe samfundets sygdom, og herfra udgår befalingerne fra det Øverste præstestyre til de unge hellige krigere.

UDEN FJENDEBILLEDER INGEN KAMP
Og hvem ude i samfundet har i grunden lyst til at støtte en anarkistisk, voldelig og grundlæggende udemokratisk organisation, hvis primære formål er at undergrave det samfund, som de autonome mener bærer skylden for alverdens elendigheder og uretfærdigheder. Et samfund hvor retssystemet og politikerne er fjenden, politiet er fjenden, naboerne er fjenden... Et autonomt egosystem, en lukket biosfære, hvor alle de andre, som ikke er 100% med på holdet og holder kæft ved mandagsmøderne er fjender og bliver fjernet med had og afvisning. Foldshcacks fjendebillede er ved at smuldre.

FIS I EN HORNLYGTE
Fonden er ved at falde sammen som et korthus. Foldshack har brugt alle sine jokere. Fonden har aldrig ejet 8 millioner. Fonden har aldrig ønsket at finde en løsning. Fonden er ved at slå sin sidste overanstrengte fjert - en sammensunket politisk sufflé. Hovedingrediensen, den kvalmende varme og flygtige methan, har bedøvet og indhyllet de unge i massehysteri og volsdrus. Men slaget er tabt. Det er tid til, at de autonome vågner op, sover rusen ud og finder på noget konstruktivt at foretage sig - måske endda skaber noget værdifuldt og nyttigt, som gavner andre. De kunne f.eks starte med at rydde op efter sig selv, lægge brostenene på plads igen og betale for de smadrede butikker og vinduer. Det ville da være et positivt lille bidrag til resten af samfundet, at man i det mindste begynder at tage et ansvar for sine egne vanvittige handlinger og ødelæggelser, ikkesandt, Foldshack?.

Bedste hilsener

Peter Schlüter
Borgerrepræsentant for Det Konservative Folkeparti

Wednesday, December 20, 2006

Kære Johnny Beyer, kære Nørrebro Handelsforening,

Jeres opfordring til dialog med politikerne på Rådhuset er taget til efterretning.
Vi er dog nok på et par punkter ret uenige. Jeg har hele tiden været i dialog omkring Ungdomshuset, og det har mange andre politikere også været - har vi da alle sammen helt overset noget?

DE AUTONOME VIL IKKE!
Jeg mener nok stik modsat hvad du har opfattelsen af, at politikerne har prøvet, prøvet og prøvet igennem tyve år - at skabe dialog om en løsning med de unge brugere af Jagtvej 69. Men der er stadig INGEN vilje fra styregruppen i Ungdomshuset. Der har faktisk aldrig været en vilje. For de autonome handler kampen slet ikke om et Ungdomshus, som de er fløjtende ligeglade med - det viser deres voldelige og destruktive adfærd jo. For de autonome handler det om en politisk kamp, og her fungerer Ungdomshuset blot som en kulisse, en bastion - og et mediemæssigt eldorado - grænsen mod resten af det samfund, som de autonome afskyr og hader - altså alle os andre - og den måde vi lever på og fungerer sammen i respekt for hinanden.

I GLEMMER HELHEDEN
Hvordan gik det så med Kampen om Ungdomshuset? De autonome vandt, og Ungeren tabte. Og resten af byen, borgerne og naboerne betaler regningen. Vi andre - og ikke mindst naboerne og de handelsdrivende på Nørrebro betaler dyrt for de autonomes revolutionære ballade, vold og hærværk i mediernes bedste sendetid. Dygtigt orkestreret fra den yderste venstrefløj. Uanstændig, respektløs og uacceptabel adfærd. Og nøje planlagt revolutionær kamp. Det synes jeg du fuldstændig har overset. Jeg mener personligt, at det er hamrende forkert, at du pludselig klandrer politikerne i København for den triste udvikling på dette sene tidspunkt. Men jeg accepterer naturligvis, at du har andre interesser at varetage - du er en dygtig og engageret formand for alle de forretningsdrivende på Nørrebro. At du pludselig beskylder politikerne for at stikke hovedet i busken mener jeg er skudt
langt forbi målet.

FOLDSHACK ER EN HYKLER - FONDEN ER ET TOMT MEDIECIRKUS
Politikerne har gjort alt, hvad de kunne. Naboerne har prøvet at skabe dialog i månedsvis, nogle i årevis. Måske er der tidligere taget politiske beslutninger, som du ikke er enig i, men det er vel fortid, og historien fortæller os, at de autonome fortsat, som hidtil har den totale magt over Ungdomshuset. De andre unge - brugerne - de er blot statister og de autonomes hjernevaskede legetøjssoldater, som formentlig ikke fatter hvad det hele i grunden går ud på. De unge har brug for tilhørsforhold, samvær, socialt netværk og derfor er de nemme at udnytte, misbruge og forføre til at deltage i de autonomes svinestreger.

Gennem simpel på mandagsmøderne sættes de udenfor indflydelse. Gemen pression og angsten for at blive holdt udenfor, blive isoleret, frosset ud af fællesskabet. Et såre effektivt politisk værktøj, som de unge autonome har gang i og mestrer til perfektion: Gruppepres og angsten for at blive isoleret.

BUTIKSEJERNES INTERESSER - OG VI ANDRES INTERESSER
Jeg vil naturligvis altid gerne debattere med dig og lytter altid til dine holdninger, læser faktisk samtlige dine nyhedsbreve og har set alle indslagene med dig på TV. Jeg undrer mig derfor en smule over dine beskyldninger på det seneste - altså efter at butiksruderne blev smadret på
Nørrebro. Fordi der i denne sag er et langt større perspektiv. Der er langt mere på spil end blot Nørrebro Handelsforenings interesser, som jeg i øvrigt respekterer. Jeg forstår ikke kun Jeres frustration og Jeres vrede – jeg deler den med Jer som alle andre voksne og reflekterende Københavnere!

Jeg synes faktisk, at du har gjort et fantastisk stykke benarbejde og har opnået en sjældent set høj synlighed i medierne på det sidste - godt gået Johnny. Hamrende professionelt! Du har førsøgt at mægle, og du er trådt ind i en kampzone med et fromt og fornemt ønske om at bidrage til freden på Nørrebro. Du tænker altså på andre end blot dig selv. Bliv ved med det!

DE AUTONOME ER MEDIELUDERE
Men kampen om Ungdomshuset handler slet ikke om at finde fred og søge dialog. De unges behov for et rart sted at være synes fuldstændig glemt. Kampen handler nemlig om politisk revolution og manifestation: Afvisning af os andre og vores rettigheder på en trist og destruktiv facon.

Ekstreme venstreorienterede kræfter, som ikke har et gram respekt til overs for resten af samfundet. De kæmper deres egen hellige krig og er udenfor pædagogisk rækkevidde. De autonome har i gennem tyve år haft - og på dygtig vis beholdt magten over Ungeren. De anerkender ikke samfundets værdier og normer. De vil ikke snakke med os andre småborgerlige københavnere. De autonome er IKKE interesseret i dialogen. Fonden er IKKE interesseret i en løsning, for så ville hele kampen om Ungeren jo blot falde til jorden med et hult drøn.

ENHEDSLISTEN - TROR DE PÅ DEMOKRATIET?
Havde Fonden virkelig haft en ægte interesse i at medvirke aktivt til at finde en brugbar løsning, så kunne Fonden for længe siden have købt et hus til de unge for de mange millioner, som de påstår at råde over. Selv tvivler jeg stærkt på dén sag. Foldshack er den største hykler i den forbindelse, og dernæst kommer Enhedslisten, som fortsat opildner de unge til kamp og ballade. Stof til eftertanke?

Er vi slet og ret fuldstændig hamrende uenige heri, Johnny?

PLADS TIL OS ALLE
Jeg håber på en fortsat god og konstruktiv dialog også med dig og med Handelsforeningen, som konservativ BR-politiker valgt på Nørrebro. Men politikerne HAR altså talt i denne sag. Og retten har talt, og naboerne har talt. Hvad der efterhånden er blevet hverdag på Nørrebro? Et helvede af vold, angst og utryghed. Det er ikke acceptableble levevilkår i København anno 2006! Samfundet har talt. Københavnerne ønsker IKKE at støtte et anarkistisk, voldeligt og destruktivt ungdomshus, som udelukkende skal fungere som en autonom kampplatform for en politisk revolution, som har til hensigt at sabotere og undergrave vores samfunds grundpiller. Det handler grundlæggende om individets pligter og rettigheder, herunder dine og mine.

Jeg synes, at du glemmer at se situationen og historien i sin helhed. De autonome vil ikke dialogen. De har aldrig ønsket at medvirke til en fredelig løsning, som gavner de unge. De har nemlig deres helt egen agenda: Krig mod borgerskabet - kampen mod alle os andre Københavnere.


Bedste hilsener

Peter Schlüter


-